Bookmark and Share

Teknik Özellikleri


Serbest uçuş Planörler (F1A) Yüzeyalanı(St): 32-34dm²
Minimum ağırlık: 410 gram
Çekme kablosunun maksimum uzunluğu: 50 m
Bu teknik özelliklere sahip herhangi bir şekilde motoru bulunmayan, modelcinin 50 m uzunluğundaki bir misina ile çekerek havada serbest bırakıp uçuşunu sağlayabilen bir planör modelidir. Yarışmalarda her modelcinin en fazla 4 modelle katılmasına müsaade edilir, her yarışmacının 7 resmi uçuş yapma hakkı vardır. Önemli olan resmi uçuşların toplam süresidir.Serbest Uçuş Lastik Motorlu Modeller (F1B) YüzeyAlanı: 17-19dm²
Motorsuz olarak minimum ağırlık: 195 gr
Motorun yağlanmış olarak maksimum ağırlığı: 35 gr

Bu teknik özelliklere sahip üzerinde 35 gr ağırlığında bir lastik motorun kurularak lastiğin boşalması esnasında pervaneden dolayı oluşan çekiş gücü ile irtifa alan ve uçuşa devam edebilen bir planör modelidir. Yarışmalarda her yarışmacının 4 modelle katılma hakkı vardır. 7 resmi uçuş yapması gerekir. Esas olan 7 resmi uçuş sonundaki toplam uçuş süresidir.Piston Motorlu Serbest Uçuş Modelleri (F1C) Motorun maksimum hareket alanı: 2,5 cm³
Minimum toplam ağırlık motor hacmine: 300 g/cm³
Minimum yük: 20 g/dm²
Motorun maksimum çalışma süresi (model bırakıldıktan sonra): 7 saniye

Üzerinde en fazla 2.5 cm³ hacminde bir motoru olan ve ilk irtifa alabilme gücünü bu motorla sağlayan bir modeldir. Model salıverildikten sonra motorun en fazla çalışmasına müsaade edilen süre 7 sn dir. Model motor durduktan sonra serbest uçuşa devam eder. Yarışmacının yarışmalara en fazla 4 modelle katılmasına müsaade edilir. 7 resmi uçuş hakkı vardır. Esas olan resmi uçuşların sonundaki toplam uçuş süresidir.Tel Kontrol Sürat modelleri (F2A) Gücünü bir piston motordan alan ve kaldırıcı kuvvetini,uçuş esnasında sabit kalması gereken (kontrol alanları hariç) taşıyıcı yüzeylere etki eden aerodinamik kuvvetlerden elde eden bir model uçaktır.

Motor yada motorların maksimum hacmi: 2.5 cm³
Minimum toplam yüzey alanı / motor silindir hacmine: 2 dm²/ cm³
Maksimum Yük: 100 g/dm²
Maksimum kanat uzunluğu: 100 cm
Bu yarışmalarda amaç 15.92 m yarıçaplı bir daire etrafında 10 turu yani 1 km lik bir yolu minimum zamanda kat etmektir. Her yarışmacının 3 resmi uçuş hakkı vardır.Tel Kontrol akrobasi modelleri (F2B) Gücünü bir piston motorla sağlayan ve aerodinamik güçlerin (kontrol alanları hariç) uçuş esnasında sabit duran taşıyıcı yüzeyler üzerinde etkisi ile irtifa alan model uçaklardır.

Maksimum ağırlık: 5 kg
Maksimum yüzey alanı: 150 dm²
Maksimum yük: 100 g/dm²
Maksimum silindir hacmi: 10 cm³

Bu model uçakların yarışmaların da her yarışmacının 2 resmi uçuş yapma hakkı vardır yarışmalardaki amaç FAI tarafından belirlenmiş 16 adet akrobatik manevrayı en iyi şekilde yapmaktır.Tel Kontrol takım yarışı modelleri (F2C) Gücünü bir piston motorla sağlayan ve aerodinamik güçlerin (kontrol alanları hariç) uçuş esnasında sabit duran taşıyıcı yüzeyler üzerinde etkisi ile irtifa alan model uçaklardır. Model yarı ölçekli tipinde olmalı ve genel hatları orijinaline benzemelidir.

Maksimum silindir hacmi: 2.5 cm³
Minimum yüzey alanı 12 dm²
Maksimum ağırlık 700 gr

Takım yarışı olayı, eleme yarışlarını takiben yarı final ve final yarışmalarının yapıldığı bir müsabakadır. Bu müsabakada özel olarak imal edilmiş 3 model aynı anda yarışır. Ve aynı sahada uçarlar. Her biri bir pilot ve bir makinist tarafından yönetilir. Her biri bir takımı temsil ederler. Eleme ve yarı final yarışları 100 tur 10 km uzunluğunda, finalde ise 200 tur 20 km uzunluğundaki mesafeleri 3 er kişilik gruplar halinde uçarlar.Savaş modelleri (F2D) Gücünü bir piston motorla sağlayan ve aerodinamik güçlerin (kontrol alanları hariç) uçuş esnasında sabit duran taşıyıcı yüzeyler üzerinde etkisi ile irtifa alan model uçaklardır.

Maksimum yüzey alanı: 150 dm²
Maksimum ağırlık: 5 kg.
Maksimum yük: 100 g/dm²
Maksimum motor hacmi: 2.5 cm³

Savaş olayı içinde eleme, yarı finaller ve final yarışları olan bir yarışmadır. Bu yarışmalarda iki model aynı zamanda ve aynı daire içinde önceden tespit edilen bir süre ile uçuş yaparlar. Modelin arkasına uzunluk ekseni doğrultusunda, krepon kağıttan kesilmiş bir şerit bağlanır. Uçuş yapan iki model de bu şeritleri kesmeye çalışır ve kesilen her şeritten puan alınır.Mekanik motorlu akrobasi modelleri (F3A) Yerdeki pilot tarafından radyo frekansları kullanılarak model uçağa kontrol yüzeyleri vasıtasıyla uçuş esnasında durum, irtifa ve aerodinamik manevralar yaptırılan bir model uçak türüdür.

Maksimum yüzey alanı: 150 dm²
Maksimum ağırlık: 5 kg
Maksimum iki zamanlı motor hacmi: 10 cm³
Maksimum dört zamanlı motor hacmi: 20 cm³
Maksimum elektro motor gücü: sınırsız

Bu model uçakları yarışmalarında eşit zaman dilimleri içinde yarışmacılara uçuş hakkı verilir ve bu uçuşlar sırasında FAI nin vermiş olduğu 3 adet uçuş programından biri organizatör tarafından belirlenerek yarışmacılara duyurulur ve bu programlardan biri içerisindeki akrobatik manevralar en iyi şekilde yarışmacılar tarafından yapılmaya çalışılır.Termik Süzülüş Planör modelleri (F3B) Üzerinde motor bulunmayan aerodinamik güçlerin sabit duran yüzeyler üzerine etkisiyle irtifa alan, yerdeki bir pilotun radyo kontrol cihazı kullanarak sevk ve idare ettiği bir model uçaktır.

Maksimum yüzey alanı: 150 dm²
Maksimum uçuş ağırlığı: 5 kg
Yüzey alanı üzerine düşen yük: 12 ile 75 gr/ dm²
Gövde Burnun minimum Yarı çapı: 7.5 mm
Bu modellerin Yarışmalarında yapılması gereken 3 görev vardır. Bunlar süre,mesafe,hız görevleridir.
Süre görevinde amaç 9 dakika içerisinde 7 dakikalık uçuşu tam olarak gerçekleştirip sabit bir noktaya inebilmektir.
Mesafe görevinde ise amaç sabit iki nokta arasında, 4 dakika içerisinde en fazla turu tam olarak gerçekleştirmektir.
Hız görevinde amaç sabit iki nokta arasında 4 geçişi minimum zamanda yapabilmektir.Helikopterler (F3C) Tüm kaldırıcı kuvvetini ve yatay tahrik gücünü dikey bir eksen veya eksenler etrafında dönen, motorla çalışan rotor sistemlerinden alan bir model helikopterdir.

Rotor(lar) maksimum tarama alanı 300 dm²
Maksimum ağırlık: 6 kg
Maksimum motor hacmi (iki zamanlı): 10 cm³
Maksimum motor hacmi (dört zamanlı): 20 cm³

Yarışmalarda pilotun amacı 10 dakikalık süre içerisinde FAI tarafından belirlenmiş 9 hareketi en iyi şekilde yapması beklenirİrtifa Modelleri (S1) Bu modellerde amaç Üzerindeki motor yardımı ile en yüksek irtifa ya çıkmaktır. İrtifa hesaplamaları teodolitler yardımı ile yapılır. S1 modelleri motor güçlerine göre kendi içerisinde 6 sınıfa ayrılır.Paraşüt süreli model roketler (S3) Katı yakıtlı motor ateşlendikten sonra motor gücü ile tepe noktasına gelmeden gecikme süresi dediğimiz. Sürede çıkış yavaşlar ve akabinde motordaki ikinci tepkime ile modelin içindeki paraşüt dışarı çıkarak inmeye başlar. Yarışmalarda her yarışmacının 3 resmi uçuş yapma hakkı vardır. Esas olan model ateşleme anı ile yere indiği an arasındaki süredir. Resmi uçuş sürelerinin toplamı yarışmacının puanıdır. S3 sınıfı motor güçlerine göre 4 alt sınıfa ayrılır.Bust planör model roketler (S4) Model roket motorunun gücü ile hızlandığında yerçekimine karşı koyan taşıyıcı yüzeyleri olmaksızın irtifa ya çıkan motor gücü bittikten sonra aerodinamik taşıyıcı güçler yardımıyla geri dönüp inebilen model roketlerdir. Yine bu sınıfta da her yarışmacının 3 resmi uçuş hakkı vardır. Esas olan rampadan çıkış anı ile yerdeki süratsiz kaldığı an arasındaki zamanların toplamıdır. S4 sınıfının motor gücüne göre 6 adet alt kategorisi vardır.Ölçekli irtifa model roketleri (S5) S5 modelleri gerçeği olan bir roket yada güdümlü merminin ölçekli bir şekilde küçültülerek yapılmasını gerektirir. S5 modelleri de S1 modellerinde olduğu gibi amaç en yüksek irtifa ya çıkabilmektir. S5 sınıfının motor gücüne göre 6 alt sınıfı vardır.Ölçekli uzay modelleri (S7) Bu tip model roketler halen mevcut yada tarihi güdümlü mermiler roket araçları veya uzay araçlarının ölçekli olarak imalini ve uçurulmasını gerektirir. Yarışmacılar çeşitli şekillerle kendilerinin imal ettiklerini ispatlamaları gerekir. Değerlendirmelerini uçuş ve yapım olarak iki sınıfta ele alınabilir.