Bookmark and Share

Model Uçak Kategorileri


Serbest Uçuş Modelleri (F1) Bu kategori ana prensibi uçuş esnasında modelci ve model arasında hiçbir fiziksel bağlantının bulunmaması esasına dayanır.
Bu kategorinin 9 alt sınıfı mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:

* Serbest Uçuş Planörleri (F1A)
* Serbest Uçuş Lastik Motorlu Planörler (F1B)
* Serbest Uçuş Piston Motorlu Planörler (F1C)


Tel Kontrol Model Uçakları (F2) Bu kategoride modele doğrudan bağlı uzayıp kısalmayan bir veya daha fazla tel ve kablo vasıtasıyla, modelin uçuşu esnasında kumanda yüzeylerini hareket ettirerek uçuşu ve akrobatik hareketlerin yaptırıldığı bir model uçaktır. 4 alt sınıfa ayrılır:

* Tel Kontrol Sürat Modelleri (F2A)
* Tel Kontrol Akrobasi Modelleri (F2B)
* Tel Kontrol Takım Yarışı Modelleri (F2C)
* Tel Kontrol Savaş modelleri (F2D)Radyo Kontrollü Uçuş Modelleri (F3) Yerdeki pilot tarafından radyo frekansları kullanılarak model uçağa kontrol yüzeyleri vasıtasıyla uçuş esnasında durum, irtifa ve aerodinamik manevralar yaptırılan bir uçuş türüdür. F3 Kategorisi 9 alt sınıfa ayrılır. Bunlardan bazıları;

* Radyo Kontrollü Motorlu Akrobasi Modelleri (F3A)
* Radyo Kontrollü Planör Modelleri (F3B)
* Radyo Kontrollü Helikopter Modelleri (F3C)Uzay Modelleri (S) Gücünü katı yakıtlı bir motorla sağlayan, yerçekimine karşı aerodinamik kaldırma gücü kullanmaksızın havaya çıkan, tekrar uçuşa çıkarılmak maksadıyla üzerinde yere emniyetli bir şekilde dönmesini sağlayan çeşitli mekanizmalar bulunan (paraşüt, strımır) araçlara denir. Model roketler uçuş sistemlerine göre 10 alt sınıfa ayrılırlar. Bunlardan bazıları:

* İrtifa Modelleri (S1)
* Paraşüt süreli Modeller (S3)
* Bust Planör Süreli Modeller (S4)
* Ölçekli Modeller (S7)