Bookmark and Share

Cennet, Cehennem ve Dilek mağaraları


Cennet – Cehennem ve Dilek mağaraları; Silifke´nin kuzeydoğusundaki eski Narlıkuyu Köyü´nün 3 km kuzeyindedir. İS m arayla Cennet ve Cehennem mağaraları, Cennet Mağarası´nın 300 m batısında ise Dilek Mağarası yer alır.

Miyosen kalkerleri içinde yer alan bu obruk oluşumlar, yeraltı sularının alttan yaptığı aşındırmaya bağlı olarak tavan çökmesi sonucu meydana geldi. Elips biçimli obruklardan Cennet Mağarası adıyla anılanı 275x125 m, Cehennem Mağarası olarak bilineni ise 50x75 m boyutlarındadır.Ağzı denizden 150 m yüksekte olan Cennet Mağarası 'nın derinliği 135 metredir. Roma dönemine tarihlenen merdivenli bir patika ile içine kolayca inilmektedir. Batı ucundaki büyük moloz yığını üzerinde, küçük bir Bizans kilisesi vardır. Bu noktadan yine batıya doğru yeni bir mağara başlamaktadır. Bu mağaranın 45 m kadar içerlerinde de 12. yy'a tarihlenen küçük bir yeraltı kilisesi yer alır.Cehennem Mağarası 'nın duvarları içbükey olduğundan içine inilememektedir. Tavanın göçmesi sonucu dibe yığılan molozlar, batıdan doğuya doğru 30 derecelik eğimle alçalır. Bu nedenle obruğun batı ucu 80 m, doğu ucu ise 110 m derinliktedir. Mağaranın eski çağlarda suçluları cezalandırmak için kullanıldığı sanılmaktadır.Dilek (Narlıkuyu) Mağarası ise içindeki benzersiz güzellikteki sarkıt ve dikitleriyle önem taşır. Mağaranın giriş ağzı denizden 160 m yüksektedir. Doğu-batı yönünde uzanan geniş salonları içermektedir. Bu salonlarda, çok sayıda sarkıt, dikit ve kolonlarla, depolar yer almaktadır. Mağara, turizm amaçlı planlanmış durumdadır. Bu kapsamda, yeraltı ağzı genişletildi ve buraya 15 m boyunda dönen bir merdiven monte edildi. İçine beton yol ve merdivenler yapılarak aydınlatıldı.Yine turizme yönelik çalışmalar çerçevesinde, Cennet, Cehennem ve Dilek Mağaraları'nm hemen yakınında, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uluslararası ölçeklerde hizmet veren lokanta, kafeterya, alışveriş merkezi gibi tesisler hizmete sokuldu.