İnanç Turizmi
Ulusal sınırları hesaba katmaksızın dünyada meydana gelen teknolojik değişiklikler insanları bir araya getirmektedir. 'İnsanlığın geçmişi geleceğini belirler' sözünün geçerliliğini ise dini mekanların bir aradalığı ispatlar.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bookmark and Share

İnanç Turizmi


Ulusal sınırları hesaba katmaksızın dünyada meydana gelen teknolojik değişiklikler insanları bir araya getirmektedir. 'İnsanlığın geçmişi geleceğini belirler' sözünün geçerliliğini ise dini mekanların bir aradalığı ispatlar.

Gerek ilkçağ medeniyetlerinin Anadolu’da gelişmesi, gerekse Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde havarilerin, ortaçağda ise Musevilerin bulundukları ülkelerde karşılaştıkları ağır baskı ve yok etme politikaları sonucu Anadolu topraklarına sığınmış olmaları ve hoşgörü ile karşılanmaları, Türklerin kendi dini olan İslamiyet’e ait eserlerin yanısıra, çok sayıda kilise, sinagog ve diğer mabetlerle dini eğitim veren okul ve vakıfların Anadolu’da yer almasına neden olmuştur. Türklerin İslami anlayışı paralelinde derin saygı ve hoşgörü ortamında günümüze kadar ulaşan bu eserler, Türkiye’yi diğer ülkelerden daha avantajlı duruma getirmektedir.

Kutsal yerlerin bu dinlere mensup turistlerce ziyaret edilme eğilimlerinin, turizm olgusu içerisine değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de İnanç Turizmi adı altında bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar, 1995 yılında başlamıştır. 1995-1998 yılları arasında çok sayıda yabancı tur operatörü, basın mensubu ve konu ile ilgili uzman kişilerin katılımı ile "İnanç Turizmi" turları gerçekleştirilmiştir. Anadolu’da, İnanç Turizmi kapsamında; Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudiliğe ait önemli ziyaret merkezleri bulunmaktadır.

Camiler

İslamiyet’te cami yapmak teşvik edildiği ve övüldüğü için kentler camilerle donatılmıştır. Bir İslam kent silüetinin en önemli öğesi, camiler ve onların. göklere yükselen minareleridir.

Kiliseler

Bu topraklarda birlikte yaşamanın ve huzurun adı, hep farklılıklarla bir arada olmanın getirdiği güzelliklerdendir...

Sinegoglar

Bu topraklarda birlikte yaşamanın ve huzurun adı, hep farklılıklarla bir arada olmanın getirdiği güzelliklerdendir...

Türbeler

Türkiyedeki türbe, cami, yatır, kervansaray, imaret, akar kültür merkezleri tatildunyası' nın dağarcığında toplandı...

Türbeler

Sinegoglar

Kiliseler

Camiler