Bookmark and Share

Türbeler


Türkiyedeki türbe, cami, yatır, kervansaray, imaret, akar kültür merkezleri tatildunyası' nın dağarcığında toplandı...
Türbeler, bugünlerde insanların umutları haline getirilmiştir. Ancak buraların, şifa merkezi olmadığı akıldan çıkarmadan belki şefaat dilenmek, ya da orada meftun olan o büyük zatın adına, onun Allah katındaki makbuliyeti adına Allah'tan yardım ve af dilenebilecek mekanlar olduğu unutulmamalıdır...


Arap Baba Türbesi / Elazığ

Kaidesi alttan beş sıra taş üstünde alçı ve sıva izi görülen ve hemen hiçbir Selçuklu Mescidinde bulunmayan, emsalsiz sırça bordürlüdür.

Çandarlı Karahalil Paşa Türbesi / İznik

II. Bayezıt döneminde Faik Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Eyüp Sultan / İstanbul

Caminin içinde de yer aldığı Eyüp Sultan Külliyesi; camii , türbe, hamam ve günümüze ulaşmayan medrese ve imaretden oluşmaktaydı.

İbrahim Hakkı Türbesi / Siirt

Yapı eklerle ve yenileme çalışmalarıyla özgünlüğünü yitirmiştir.

Mahberi Hatun Türbesi / Kayseri

Her iki yüzünde sivri kemer görülür. Kesme taş olarak düz bırakılan iç tarafa birer küçük pencere yerleştirilmiştir.

Mevlana Türbesi / Konya

Mevlana'nın ölümünden sonra ise Pervane Muiniddin ve karısı Gürcü Hatun tarafından buraya bir türbe yaptırılmıştır.

Mimar Sinan Türbesi / İstanbul

Türbe, çevre duvarına bitiştirilmiş küçük bir kubbe ile örtülü, çıkmalı çokgen bir sebilden meydana gelmektedir.

Nasreddin Hoca Türbesi - Akşehir / Konya

Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır.

Ökkeşiye Hazretleri Türbesi - Nurdağı / G.Antep

Ökkeşiye Hazretleri'nin, Hz. Ömer zamanında Gaziantep ve çevresinin fethi sırasında şehit düşen beş sahabeden biri olduğu söylenmektedir.

Veysel Karani Türbesi / Siirt

Yörenin "Cas" denilen harcıyla 1901 yılında yapılıp, kubbeyle örtülmüş olan türbe, 1967'de yıktırılmıştır.

Yunus Emre Türbesi / Mihalıççık - Eskişehir

Yunus Emre'nin ilk mezarı 13. yy'a ait olup demiryolu bitişiğinde dikdörtgen planlı taşlardan 1.5-2 m. yüksekliğinde avlu duvarları içindedir.

Osman Gazi Türbesi / Bursa

Saint Elias(Elia-İlyas) Manastırı'nın bölümüne ait olan şapelin içi 8,3 m. genişliğindeki duvarlara bitişik çift sütüncuklarla ayrılmış, yarım yuvarlak nişli, sekizgen plana sahipti.

Orhangazi Türbesi / Bursa

Kilise bir orta nef ile iki yan neften oluşmaktadır. Ortada gri mermerden dört sütunun taşıdığı kubbe vardır.

Murat Hüdavendigar Türbesi / Bursa

Türbeyi Yıldırım Bayezıd yaptırmıştır. Sonraki yıllarda geniş tamirler görmüş eski temelleri üzerine ikinci kez inşa edilmiştir.

Yıldırım Türbesi / Bursa

Murad'ın Kosova savaşı sonunda şehit edilmesi üzerine tahta çıktı. Kosovanın ardından Yıldırım, Sırbistan'ın güneyini topraklarına kattı.

Yeşil Türbe / Bursa

Mimarı Hacı İvaz Paşa'dır. Nakkaşları Ali bin İlyas Ali, Mehmed el Mecnun'dur. En dar yüzü 8,45 m, en geniş yüzü 8,87 m olan sekizgen prizma bedene sahiptir.

Emir Sultan Camii ve Türbesi / Bursa

Emir Sultan Camii ve Türbesi bursa Batıdaki merdivenlerden çıkılarak iki sütun arasındaki kapıdan geçilip geniş avluya girilir.

Dedekorkut Türbesi / Bayburt

Yapılış şekli ve mimari tarzı ile çok eskilere uzanan ve halk arasında Alî Baba diye geçen türbe Alî Baba (Büyük Baba) anlamında kullanılan ve bütün Türk dünyasını yakından ilgilendiren , Dede...

Şehit Osman Türbesi / Bayburt

Şehit osman türbesi bayburt Anlatılanlara göre türbeler Saltuk kumandanlarından Mengüç Gazi’nin kardeşi Osman ve kız kardeşine aittir .

Şehit Osman Türbesi / Bayburt

Dedekorkut Türbesi / Bayburt

Emir Sultan Camii ve Türbesi / Bursa

Yeşil Türbe / Bursa

Yıldırım Türbesi / Bursa

Murat Hüdavendigar Türbesi / Bursa

Orhangazi Türbesi / Bursa

Osman Gazi Türbesi / Bursa

Yunus Emre Türbesi / Mihalıççık - Eskişehir

Veysel Karani Türbesi / Siirt

Ökkeşiye Hazretleri Türbesi - Nurdağı / G.Antep

Nasreddin Hoca Türbesi - Akşehir / Konya

Mimar Sinan Türbesi / İstanbul

Mevlana Türbesi / Konya

Mahberi Hatun Türbesi / Kayseri

İbrahim Hakkı Türbesi / Siirt

Eyüp Sultan / İstanbul

Çandarlı Karahalil Paşa Türbesi / İznik

Arap Baba Türbesi / Elazığ