Bookmark and Share

Sinegoglar


Bu topraklarda birlikte yaşamanın ve huzurun adı, hep farklılıklarla bir arada olmanın getirdiği güzelliklerdendir...
Sinegoglar da bu coğrafyanın varoluşundan bugüne semavi bir mirasdır... İnsanlar günlük duygularıyla değil de geçmiş ve geleceğin sahipleri olarak hareket etmeleri halinde bu zenginliklerin temsilcisi olmuşlardır...

Yanbol Sinegogu/İstanbul

Makedonya'nın Yanbolu kasabasından göç edenlerin kurup adını verdikleri Balat'taki bu sinagog, yörenin halen hizmette olan ikinci tarihi musevi yapıtıdır.

Senora Sinegogu/İzmir

Yaklaşık 200 yıllık bu sinagog ismini La Senyora diye anılan XVI. yy. Osmanlı Sarayının ünlü diplomatı Jozef Nasi'nin teyzesi ve kayınvalidesi, İspanyol göçmeni Dana Grasya Nasi'den alır.

Sardis Sinegogu/Salihli-Manisa

Restore edilerek ziyarete açılan bu antik sinagogun M.Ö. IV-II. yy.'a ait olup bir deprem sonucu yıkıldıktan sonra M.S. ilk yy. da tekrar inşa edildiği saptanmıştır.

Neve Şalom Sinegogu/İstanbul

25 Mart 1951 tarihinde açılışı yapılan

İtalyan Sinegogu/İstanbul

Osmanlı imparatorluğunda yaşayan, özellikle italyan ve Avusturya tebalı musevilerin kurduğu bu sinagog 1886 da hizmete girmiştir.

Haydarpaşa Hemdat İsrail Sinegogu/İstanbul

Sinagog'un inşaasına engel olmak isteyen Rumlar kavga çıkarır.

Gerus Sinegogu/Bursa

XIV. yy. sonlarında İspanya'dan yurtdışı edilen ve Osmanlı İmparatoru II. Selim tarafından gönderilen kalyonlara bindirilerek Osmanlı İmparatorluğuna kabul edilen Musevi topluluğunun Bursa'ya...

Etz Ahayim Sinegogu/İstanbul

Kısa kenarlı bir üçgen içindeki cami, kilise ve sinagogu ile üç semavi dinin ahenk ve huzur içinde yanyana yaşadığı bir örnek teşkil etmiştir.

Aşkenazi Sinegogu/İstanbul

Halen sayısı binin altına düşen Aşkenaz ritine mensup Musevilerin bir zamanlar İstanbul'da bulunan bir kaç sinagogundan halen hizmette kalan tek sinagogdur.

Ahrida Sinegogu/İstanbul

Gemi pruvası şeklindeki Teva'sı (Dua Kürsüsü) bazılarına göre Nuh'un gemisini, bazılarına göre de Sefarat Göçmenlerini İspanya'dan Osmanlı limanlarına getiren Osmanlı kadırgalarını simgeler.

Ahrida Sinegogu/İstanbul

Aşkenazi Sinegogu/İstanbul

Etz Ahayim Sinegogu/İstanbul

Gerus Sinegogu/Bursa

Haydarpaşa Hemdat İsrail Sinegogu/İstanbul

İtalyan Sinegogu/İstanbul

Neve Şalom Sinegogu/İstanbul

Sardis Sinegogu/Salihli-Manisa

Senora Sinegogu/İzmir

Yanbol Sinegogu/İstanbul