Bookmark and Share

Camiler


İslamiyet’te cami yapmak teşvik edildiği ve övüldüğü için kentler camilerle donatılmıştır. Bir İslam kent silüetinin en önemli öğesi, camiler ve onların. göklere yükselen minareleridir.
Bu camiler devlet yöneticileri, hayırsever zenginler veya halk tarafından yaptınlmıştır. Külliye ise, bir cami ve etrafında kümelenen eğitim (medrese, kütüphane, sıbyan mektebi), sağlık (şifahane, bimarhane) kuruluşlarının yanı sıra insanların su ihtiyacını karşılayan çeşme ve sebil, yoksulların barındığı tabhane, hamam, muhtaçlara bedava yemek dağıtılan aşhane, imaret ve darüzziyafe ile bu yapılar topluluğuna gelir temin ederı arasta ve han; ayrıca buraya gömülen kimselerin türbe ve mezarları ile ezan vakitleri ve kıblenin yönünü belirleyen muvakkithaneden oluşan bir kompleksi ifade eder.

Fakat, bir külliyede bu yapıların tamamının bulunması zorunlu değildir. Bu açıdan İstanbul'daki külliyeler incelendiğinde Fatih, Bayezid, Şehzade, Süleymaniye ve Sultan Ahmed gibi padişahlar tarafından yaptırılan büyük külliyelerin yukarıda sıralanan yapıların bir çoğunu bünyesinde bulundurduğunu ve bu külliyelerin bütün kent halkının ihtiyaçlarına hitap ettiklerini görüyoruz.

Bunların yanında sadece birkaç mahallenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve külliyedeki unsurlardan bir kısmına sahip daha küçük külliyeler de vardır.

Osmanlı Devletinin diğer birkaç şehrindeki küçük istisnalar hariç tutulacak olursa külliyeler İstanbul'a özgü yapı kompleksleridir ve İstanbul'da hem şehircilik anlayışının hem de şehir hayatının en önemli öğesi olmuşlardır. Özellikle büyük külliyeler, Bizans döneminde de şehrin en önemli kısımlan olan alanlara inşa edilmiş; kent bu külliyelerin etrafında gelişmiş, şehir hayatı bu külliyeler civarında sürmüş ve kentin görünümünü bu külliyeler şekillendirmiştir.

Yeni Camii hangi semtte, nerede?

Sultan III. Mehmed'in annesi ve Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan adına 1597'de Mimar Davud Ağa tarafından yapımına başlanan caminin mimarlığını 1598'den sonra Dalgıç Ahmed Ağa üstlenmiştir.

Yivli Minare Camii nerede, hangi şehirde?

Cami binasından ayrı ve caminin hemen yanında kale kapısı meydanında inşa edilmiş olan bu minarenin, tabanı kare biçiminde blok taşdır. Yivli Minare Camii Antalya’daki ilk İslami binalardan biridir...

Yeni (Valide) Camii hangi semtte, nerede, nasıl gidilir?

Üsküdar meydanı ile Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nin birleştiği yerde olup, Sultan III. Ahmed tarafından 1708-1710 yılları arasında Emetullah Gülnuş Valide Sultan adına, Mimar Bekir`e yaptırılmıştır....

Zal Mahmud paşa Camii hangi şehirde, nerededir?

Zal Mahmut Paşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Zal Mahmud ile eşi Şah Sultan tarafından 1577’de Mimar Sinan’a yaptırılan külliye cami, medrese, türbe ve çeşmeden meydana gelmektedir....

Yıldız Camii nerededir, nasıl gidilir, kim yaptırmıştır?

Yıldız Camii, Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nın üst tarafında ve Yıldız Sarayı yolu üzerindedir. 2. Abdülhamit tarafından, 1885 yılında yaptırılan caminin asıl adı Hamidiye Camii’dir. Cami, Mimari...

Baburt Ulu Camii kim yaptırdı?

Yapıldığı tarih net olarak bilinmemekle birlikte Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Gıyaseddin Mesut (1282 – 1298) zamanında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Ve caminin pek çok onarımlar gördüğü...

Trabzon Fatih Camii, Ortahisar Cami, Panaghia Chrysocephalos Kilisesi...

Trabzon'un en önde gelen kilisesi olarak tanımlanan bu yapı, Ortahisar ilçesindedir. Roma İmparatoru Konstantin'in (M.S. 325-364) yeğeni Hanmibalianos tarafından, eski bir Roma tapınağı üzerine inşa...

Trabzon Çarşı Camii kim yaptırmış?

Trabzon Çarşı Camii Kemeraltı Çarşı mahallesinde olup, Trabzon'un en büyük camisi ve Trabzon valisi Hazinedar Zade Osman paşa tarafından 1839 yaptırıldığı kuzey kapısı üzerinde bulunan kitabesinde...

Amasya Burmalı Minareli Camii kim yaptırmış?

Amasya Burmal Camii, Bugünkü Bakırcılar Çarşısı arkasında yer alır. Selçuklu Hükümdarı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında veziri Ferruh Bey tarafından 1237-1247 yılları arasında yaptırıldığı ileri...

Bursa Yıldırım Camii kim yaptırmış?

Bursa Yıldırım Camii, Yıldırım unvanıyla bilinen Sultan 1. Bayezid’in Bursa’da 14. yüzyılda inşa ettirdiği külliyede yer almaktadır.

Bursa Muradiye Camii kim yaptırmış?

Bursa Muradiye Camii 1425-26 yılında yaptırılmış olup diğer adı II. Murad Camiidir. Zaviyeli plan tipi camilerdendir ve oldukça yalın bir plana sahip olmasına karşılık, gerek dış cephesi, gerekse iç...

Bursa Ulu Camii kim yaptırmış?

Bursa Ulu Camii, Osmanlı Devleti’nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezıd tarafından mimar Ali Neccar'a 1396-1399 yılları arasında yaptırılmıştır. Ulu Cami, Bursa’nın en görkemli camisidir ve en...

Bursa Murat Hüdavendigar Camii...

Bursa Murat Hüdavendigar Camii, 1363 yılında yapımına başlanmış ancak 19 yılda tamamlanabilmiştir. Bursa Murat Hüdavendigâr Camii, “Ters T” planlı yapı özelliğine sahip olmasına rağmen, caminin...

II.Bayezid Külliyesi nerede, nasıl gidilir?

II.Bayezıd’ın 1484-1488’de yaptırdığı külliyenin Mimari Hayreddin ‘dir. Çok etkileyici görünümü olan külliye küçüklü büyüklü yüze yakın kubbeyle örtülüdür.

Edirne Muradiye Camii...

Yan mekanlı (zaviyeli) camilerin en güzel örneğidir. Ama mekan, arka iki kubbeli mekan, arka iki kubbeli mekan ve son cemaat yeri, avlusunda da şadırvan vardır.

Edirne Dar-Ül Hadis Camii kim yaptırmış?

Dar-Ül Hadis Camii, 1435 yılında II. Murat tarafından Tunca nehri kıyısında yaptırılmıştır. II.Muratın Tunca Nehri kıyısında, Germe Kapı Caddesinde 1435 tarihinde yaptırdığı Darülhadis Cami’nin ilk...

Üç Şerefeli Camii / Edirne

Burada, ilk kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 24 m. çapındaki büyük merkezi kubbe, ikisi paye, dördü duvar payesi olmak üzere altı dayanağa oturur.

Eski Camii / Edirne

1403’te Emir Süleyman’ca yapımına başlamış, Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414’te bitirilmiştir.

Selimiye Camii / Edirne

Edirne’nin ve Osmanlı İmparatorluğu döneminin simgesi olan cami, 1569-1575’te II.Selim’in emriyle yaptırılmıştır.

Alaaddin Camii / Konya

Selçuklu Sultanı Rükneddin Mesud I'in son zamanlarında başlanılmış,Kılıçaslan I I (1156-1192) devrinde inşaatına devam edilmiş,Sultan Alaeddin Keykubad I tarafından 1221 yılında tamamlanarak hizmete...

Valide Camii/İstanbul

Aslında bu cami, mektep, türbe, muvakkithane ve sebilden oluşan bir külliyenin parçasıdır.

Şehzade Camii / İstanbul

Şehzade Külliyesi bir cami, medrese, tabhane, mektep, imaret ve türbelerden oluşmaktadır.

Süleymaniye Camii/İstanbul

Süleymaniye Külliyesi, Fatih Külliyesi ile başlayan simetrik bir grublaşma ve geometrik bir şemaya sahip bina kompleksleri yapma geleneğinin ikinci ve en önemli aşamasıdır.

Sultan Selim Camii/İstanbul

Cami, külliyeyi kuşatan bir dış avlunun ortasında yer alır. Cami iç avlusuna üç kapıdan girilir.

Sultan Ahmet Camii / İstanbul

Külliyenin yapımına 1609 yılında büyük bir törenle başlamıştır.

Sinan Paşa Camii/İstanbul

Caminin üstünü bir büyük kubbe kapamakta ve bunu sağ ve solunda ikişer yarım kubbe desteklemektedir.

Sokullu Mehmed Paşa Camii / İstanbul

Cami Balkan ve I. Dünya savaşları esnasında tamir edilmeye başlamış, daha sonra onarıma ara verilmiş ve bakımsız ve harap bir şekilde 1938’e kadar kalmıştır.

Selimiye Camii / İstanbul

Dört girişli geniş bir avlu içindedir. Barok usulünde yapılmış camilerdendir. Kare planlı olan bina kesme taştan yapılmıştır.

Rüstem Paşa Camii / İstanbul

Caminin bulunduğu yer Roma döneminden bugüne şehrin en işlek mekanlarındandır. Banisi döneminin etkili devlet ricalinden, Süleymaniye Camii’nin inşasında da katkıları olan Sadrazam Rüstem Paşa’dır.

Ortaköy Camii / İstanbul

Oldukça zzarif bir yapı olan cami Barok üslubundandır. Boğaziçi’ndeeşsiz bir konuma yerleştirilmiştir.

Piyale Paşa Camii/İstanbul

Dikdörtgen bir alana yayılan caminin duvarlarında yer yer kesme küfeki taşı, yer yer moloz taşı kullanılmıştır.

Nusretiye Camii/İstanbul

Mimar Krikor Amira Balyan’ın eseridir. Barok üslubundaki cami kesme taş ve mermerlerden yapılmıştır.

Nuru Osmaniye Camii/İstanbul

Külliyenin mimarı Sineon Kalfa’dır. Külliye barok mimariyle yaapılmış bir camii, medrese, imalethane, kütüphane, türbe, çeşme ve sebil’den oluşur.

Ahi Şerafettin (Arslanhane) Camii / Ankara

Alaaddin Camii / Ankara

Atik İbrahim Paşa Camii / Ordu

Cenabı Ahmet Paşa Camii / Ankara

Ulu Camii / Diyarbakır

Dolmabahçe Camii / İstanbul

Eşrefoğlu Camii / Konya-Beyşehir

Fatih Camii / İstanbul

Hacı Arap Camii / Ankara

Hacıbayram Camii / Ankara

İshakpaşa Sarayı Camii / Ağrı

Molla Zeyrek Camii / İstanbul

Ulu Camii / Erzurum

Çifte Minareli Medrese / Erzurum

Yakutiye Medresesi / Erzurum

Divriği Ulu Camii / Sivas

Çandaroğlu Mahmutbey Camii / Kastamonu

Ahi Çelebi Camii / İstanbul

Arap Camii / İstanbul

Atik Ali Paşa Camii / İstanbul

Ayasofya Camii / İstanbul